Skip to content ↓

Open AGH

Open AGH

  • źródło multidyscyplinarne
  • polskojęzyczne, ogólnodostępne źródło pełnotekstowe

Open AGH to uruchomione w styczniu 2010 r. pierwsze w Polsce uczelniane repozytorium Otwartych Zasobów Edukacyjnych rozumianych jako materiały udostępniane swobodnie, za darmo wraz z prawem do ich dalszego wykorzystywania i adaptacji, opracowywanych przez pracowników i studentów AGH. Administratorem serwisu jest Centrum e-Learningu i Innowacyjnej Dydaktyki AGH.

Stopka