Skip to content ↓

Agregator CEON

Agregator CEON

  • źródło multidyscyplinarne
  • polskojęzyczne, ogólnodostępne źródło pełnotekstowe

Agregator CEON to wspólny punkt dostępu do zasobów polskich otwartych repozytoriów. Zapewnia większą widoczność zbiorów, szerszą dostępność i łatwiejsze przeszukiwanie.

Stopka