Skip to content ↓

IEEE Xplore

IEEE Xplore

  • informatyka, elektrotechnika, elektronika oraz nauki pokrewne
  • pełnotekstowe źródło licencyjne

IEEE Electronic LIbrary (IEL) na platformie IEEE Xplore to baza tworzona przez IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) oraz IET (Institution of Engineering and Technology), oferująca pełne teksty artykułów z czasopism (w tym ok. 230 tytułów bieżących IEEE i IET), materiałów konferencyjnych i norm z dziedziny informatyki, elektrotechniki, elektroniki oraz nauk pokrewnych. Baza rejestruje również publikacje przed ukazaniem się ich w druku.

Od 1 stycznia 2021 r. z bazy IEL zostały wyłączone czasopisma IET, które przeszły na model otwarty wraz z archiwami od 2013 r. i są dostępne na serwerze Wiley Online. Materiały konferencyjne IET oraz magazyn E&T pozostały w bazie IEL.

Informacja o dostępnych publikacjach znajduje się na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Więcej informacji o bazie na stronie IEEE

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej+48 12 617 32 15oin@bg.agh.edu.pl

Stopka