Skip to content ↓

Academic Search Ultimate

Academic Search Ultimate (EBSCOhost)

  • źródło multidyscyplinarne
  • pełnotekstowe źródło licencyjne

Academic Search Ultimate na platformie EBSCOhost jest rozszerzoną wersją bazy Academic Search Complete. Obejmuje pełnotekstowe czasopisma naukowe (ponad 10 tys. tytułów, w tym ponad 9 tys. recenzowanych) publikowane w ponad 80 krajach, a także magazyny, raporty, książki, nagrania wideo z wielu dziedzin, m. in. antropologii, astronomii, biomedycyny, chemii, fizyki, geologii, inżynierii, matematyki.

Wykaz tytułów indeksowanych czasopism

Wykaz tytułów pozostałych indeksowanych publikacji  

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej+48 12 617 32 15oin@bg.agh.edu.pl

Stopka