Skip to content ↓

Business Source Ultimate

Business Source Utlimate

  • biznes, ekonomia, zarządzanie
  • pełnotekstowe źródło licencyjne

Business Source Ultimate na platformie EBSCOhost jest rozszerzoną wersją bazy Business Source Complete. Oferuje dostęp do pełnych tekstów publikacji z dziedziny biznesu, ekonomii, zarządzania. Baza obejmuje m. in. ponad 3,5 tys. tytułów pełnotekstowych czasopism (w tym ponad 2 tys. recenzowanych) z ponad 70 krajów.

Wykaz tytułów indeksowanych czasopism

Wykaz tytułów pozostałych indeksowanych publikacji

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej+48 12 617 32 15oin@bg.agh.edu.pl

Stopka