Skip to content ↓

EquityRT

EquityRT

  • ekonomia, finanse
  • pełnotekstowe źródło licencyjne i faktograficzne

Serwis EquityRT zawiera informacje o spółkach i papierach wartościowych notowanych na 127 giełdach w ponad 100 krajach. Są to m.in.:

  • profile spółek (S&P),
  • ujednolicone sprawozdania finansowe (Morningstar i własne źródła),
  • raporty finansowe (kwartalne, półroczne i roczne),
  • rekomendacje i estymaty,
  • informacje o emisjach oraz pozostałych operacjach na akcjach,
  • informacje o strukturze akcjonariatu (Capital IQ i własne źródła),
  • komunikaty z giełd,
  • notowani giełdowe, notowania surowców, paliw i towarów.

Dostęp do bazy został wykupiony do 31 maja 2024.

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej+48 12 617 32 15oin@bg.agh.edu.pl

Stopka