Skip to content ↓

INIS

INIS

  • atomistyka, energetyka
  • ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe

Baza INIS, opracowywana przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (IAEA), rejestruje światową literaturę z zakresu pokojowych zastosowań nauki i techniki jądrowej. Od 1992 r. w bazie INIS zaczęto uwzględniać również aspekty ekonomiczne i ochrony środowiska w odniesieniu do innych źródeł energii. Oprócz wydawnictw książkowych i czasopism baza rejestruje również materiały naukowe trudniej dostępne - dysertacje i raporty. Te ostatnie stanowią ok. 30% zawartości bazy.

Zasięg chronologiczny: od 1970 r.

Stopka