Skip to content ↓

UPRP Wyszukiwarka przedmiotów chronionionych

UPRP Wyszukiwarka przedmiotów chronionych

  • patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i zdobnicze, oznaczenia geograficzne i topografie układów scalonych
  • polskojęzyczne, ogólnodostępne źródło pełnotekstowe

UPRP Wyszukiwarka przedmiotów chronionych - system baz danych Urzędu Patentowego RP umożliwiający wyszukiwanie oraz przeglądanie danych dotyczących polskich wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i zdobniczych oraz oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Baza aktualizowana jest na bieżąco.

Stopka