Skip to content ↓

BazEkon

BazEkon

  • ekonomia, gospodarka
  • polskojęzyczne, ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe

BazEkon - baza dziedzinowa z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych, utrzymywana przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i uzupełniana wspólnie z bibliotekami innych polskich szkół wyższych:

  • Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
  • Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej,
  • Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
  • Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

oraz biblioteki wydziałowe Uniwersytetu Szczecińskiego:

  • Biblioteka Ekonomiczna Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
  • Biblioteka Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług.

Dostęp także na stronie ICM UW.

Baza zawiera ponad 200 tys. rekordów i jest codziennie aktualizowana.

Stopka