Skip to content ↓

ProQuest

ProQuest

  • źródło multidyscyplinarne
  • pełnotekstowe źródło licencyjne

ProQuest - serwis oferujący, oprócz danych bibliograficznych, również pełne teksty publikacji. Prezentowane są m.in. następujące dziedziny: nauki ścisłe, informatyka, telekomunikacja, ekonomia, biznes. Na platformie są dostępne m.in. bazy ProQuest Central, Materials Science Index (obejmujacy również bazę Metadex) oraz ABI/Inform Collection.

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej+48 12 617 32 15oin@bg.agh.edu.pl

Stopka