Skip to content ↓

Bibliografia Geologiczna Polski

Bibliografia Geologiczna Polski

  • nauki geologiczne
  • polskojęzyczne, ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe

Baza Bibliografia Geologiczna Polski obejmuje publikacje z zakresu nauk geologicznych oraz wybrane pozycje dotyczące nauk pokrewnych, takich jak: geografia, gleboznawstwo, górnictwo, hydrologia, ochrona środowiska. Zawiera pozycje wydane w Polsce, jak też poza jej granicami a dotyczące Polski, względnie napisane przez polskich autorów a publikowane za granicą.
Bibliografia rejestruje książki, czasopisma, atlasy, materiały z konferencji. Są to prace naukowe, popularnonaukowe, informacyjne i recenzje polskich publikacji.
Poszukiwania w bazie można prowadzić wybierając z listy rozwijalnej jeden z działów: autorski, słów kluczowych tematycznych lub słów kluczowych geograficznych oraz rok.
Cenną informacją jest fakt, że każde słowo pochodzące z w/w działów jest jednocześnie linkiem wyszukującym w bazie rekordy (opisy bibliograficzne) z podaniem w nawiasie okrągłym liczby rekordów odnoszących się do danego hasła.

Wydawcą bazy jest Państwowy Instytut Geologiczny.
 

Stopka