Skip to content ↓

Electronic Library of Mathematics

Electronic Library of Mathematics

  • matematyka
  • ogólnodostępne źródło pełnotekstowe

Electronic Library of Mathematics udostępnia artykuły z czasopism, książki i inne zasoby internetowe z dziedziny matematyki. 

Więcej informacji o bazie na stronie eLibM.

Stopka