Skip to content ↓

Nature

Nature

 • nauki przyrodnicze, medyczne, inżynieryjne i ścisłe
 • pełnotekstowe źródło licencyjne

Dostęp w ramach licencji krajowej:

 • Nature.

Z tytułów wymienionych poniżej można korzystać poprzez Listę A-Z:

Dostęp w ramach konsorcjum:

 • Nature Energy,
 • Nature Materials,
 • Nature Physics.

Dostęp poprzez pełnotekstowe bazy danych (z kilkuletnim embargiem):

 • Bone Marrow Transplantation,
 • British Journal of Cancer,
 • Cancer Gene Therapy,
 • Cell Death and Differentiation,
 • European Journal of Clinical Nutrition,
 • European Journal of Human Genetics: EJHG,
 • Eye,
 • Gene Therapy,
 • Genes and Immunity, 
 • Heredity,
 • IBMS BoneKEy,
 • International Journal of Obesity,
 • ISME Journal,
 • Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology,
 • Journal of Human Hypertension,
 • Journal of Perinatology,
 • Leukemia,
 • Molecular Psychiatry,
 • Mucosal Immunology,
 • Nature Biotechnology,
 • Nature Cell Biology,
 • Nature Chemistry,
 • Nature Chemical Biology,
 • Nature Genetics,
 • Nature Immunology,
 • Nature Medicine,
 • Nature Methods,
 • Nature Nanotechnology,
 • Nature Neuroscience,
 • Nature Photonics,
 • Nature Physics,
 • Nature Reviews Cancer,
 • Nature Reviews Drug Discovery,
 • Nature Reviews Genetics,
 • Nature Reviews Immunology,
 • Nature Reviews Microbiology,
 • Nature Reviews. Molecular Cell Biology,
 • Nature Reviews Neuroscience,
 • Nature Structural and Molecular Biology,
 • Oncogene,
 • Pharmacogenomics Journal,
 • Prostate Cancer and Prostatic Diseases,
 • Scientific Reports,
 • Spinal Cord.

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej+48 12 617 32 15oin@bg.agh.edu.pl

Stopka