Skip to content ↓

BazHum

BazHum

  • nauki humanistyczne i społeczne
  • polskojęzyczne, ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe

BazHum - baza polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych. Baza rejestruje całą zawartość czasopism - od pierwszych numerów do bieżących. Twórcą kolekcji jest Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Więcej informacji o bazie na stronie BazHum

Stopka