Skip to content ↓

PubChem

PubChem

  • chemia, toksykologia
  • ogólnodostępne źródło pełnotekstowe

PubChem jest ogólnodostępną bazą opracowywaną przez National Center for Biotechnology Information (NCBI), zawierającą informacje na temat substancji i związków chemicznych, ich struktur chemicznych, właściwości fizycznych i chemicznych, aktywności biologicznej, toksykologii a także dane patentowe.

Serwis składa się z trzech podbaz:

  • PubChem Substance to baza substancji, która zawiera informacje na temat m.in. struktur chemicznych, a także nazw chemicznych, komentarzy oraz linków do stron internetowych.
  • PubChem Compound to baza związków chemicznych, która zawiera zapisy podstawowych i zatwierdzonych struktur chemicznych. W bazie można znaleźć informacje m.in. o nazwach IUPAC, wzorach strukturalnych/sumarycznych, właściwościach fizykochemicznych, widmach (1H NMR, 13C NMR, 2D NMR, MS-MS, GC-MS, LC-MS, UV, IR), aktywności biologicznej, toksykologii, farmakologii. Każdy rekord może być powiązany z jedną lub wieloma substancjami z bazy PubChem Substance.
  • PubChem BioAssay to baza biologiczna, która zawiera informacje na temat bioaktywności substancji zawartych w PubChem Substance.

Baza umożliwia wyszukiwanie poszczególnych związków chemicznych przy pomocy wzorów strukturalnych, które można samodzielnie stworzyć za pomocą wbudowanego edytora.

Stopka