Skip to content ↓

Science

Science

  • nauki przyrodnicze, inżynieryjne i ścisłe
  • pełnotekstowe źródło licencyjne

W ramach licencji krajowej Akademia Górniczo-Hutnicza posiada pełnotekstowy dostęp do czasopisma Science, wydawanego przez American Association for the Advancement of Science (AAAS). Czasopismo Science działa wyłącznie w modelu subskrypcyjnym, a do publikowania otwartego przeznaczone jest osobne czasopismo open access Science Advances.

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej+48 12 617 32 15oin@bg.agh.edu.pl

Stopka