Skip to content ↓

American Institute of Mathematical Sciences

American Institute of Mathematical Sciences

  • matematyka
  • pełnotekstowe źródło licencyjne

Pełnotekstowy dostęp do trzech czasopism matematycznych:

  • Discrete & Continuous Dynamical Systems - Series A (DCD-A) - czasopismo poświęcone teorii  i metodom analizy równań różniczkowych i układów dynamicznych,
  • Discrete & Continuous Dynamical Systems - Series B (DCD-B) - czasopismo badające zależności pomiędzy modelowaniem matematycznym, analizą i obliczeniami  matematycznymi,
  • Discrete & Continuous Dynamical Systems - Series S (DCD-S) - czasopismo multidyscyplinarne, z pogranicza nauk matematycznych, fizycznych i inżynieryjnych.

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej+48 12 617 32 15oin@bg.agh.edu.pl

Stopka