Skip to content ↓

Legalis

Legalis

  • prawo
  • polskojęzyczne, pełnotekstowe źródło licencyjne

Legalis jest systemem informacji prawnej stworzonym i rozwijanym przez zespół specjalistów Wydawnictwa C.H.Beck. Zawiera komplet aktów źródłowych od 1918 r., a także bazę orzecznictwa, w tym niepublikowane orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz bogaty zbiór wzorów pism i formularzy.

Baza dostępna tylko z komputerów w sieci uczelnianej AGH.

Więcej informacji na temat korzystania z systemu Legalis można znaleźć w Komunikacie Kanclerza AGH nr 79/2019 z dnia 17.10.219 r.

Stopka