Skip to content ↓

Baza Danych o Autorach i Publikacjach (BaDAP)

Baza Danych o Autorach i Publikacjach

  • bibliografia publikacji pracowników AGH
  • polskojęzyczne, ogólnodostępne źródło bibliograficzne

Baza Danych o Autorach i Publikacjach AGH (BaDAP) prezentuje opisy bibliograficzne publikacji pracowników, doktorantów i studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przedstawione informacje zostały uzupełnione o identyfikatory autorów, linki do zewnętrznych baz danych oraz dane bibliometryczne (w tym cytowania publikacji). BaDAP jest kontynuacją wydawanej od 1959 r. (początkowo w wersji drukowanej) Bibliografii Publikacji Pracowników AGH.

Baza powstaje na podstawie Zarządzenia JM Rektora AGH nr 65/2023. Rejestruje publikacje, które powstały od roku 1999 włącznie. Opisy publikacji z lat wcześniejszych dodawane są w przypadku, gdy nie zostały ujęte w drukowanych wersjach Bibliografii.

Część informacji dostępna jest po zalogowaniu.

Poprzednia wersja Bibliografii

Nadzór merytoryczny nad zawartością bazy:

Stopka