Skip to content ↓

EBSCOhost

EBSCOhost

 • chemia, fizyka, matematyka, informatyka, technika, psychologia, edukacja, biznes, biologia, nauki medyczne i biomedyczne, rolnictwo
 • pełnotekstowe źródło licencyjne

Bazy danych wydawnictwa EBSCO Publishing na platformie EBSCOhost są udostępniane w ramach krajowej licencji akademickiej. Licencja obejmuje pakiet podstawowy 15 baz, w tym:

7 baz pełnotekstowych zawierających czasopisma naukowe różnych wydawców, książki, gazety i inne publikacje:

 • Academic Search Ultimate,
 • Business Source Ultimate,
 • Health Source - Nursing/Academic Edition,
 • Health Source - Consumer Edition,
 • Master File Premier,
 • Newspaper Source,
 • Regional Business News,

7 baz bibliograficzno-abstraktowych:

 • Agricola,
 • ERIC,
 • GreenFILE,
 • Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA),
 • MEDLINE,
 • European Views of the Americas,
 • Teacher Reference Center,

oraz bazę zawierająca opisy leków:

 • AHFS Consumer Medication Information.

Bazy te udostępniane są na platformie Ebscohost i obejmują szeroki zakres dziedzinowy, m.in.: chemię, fizykę, matematykę, informatykę, technikę, psychologię, edukację, biznes, biologię, nauki medyczne i biomedyczne, rolnictwo.

Dodatkowo, na platformie Ebscohost są udostępniane bazy: 

 • GeoRef,
 • GeoRef In Process, 

oraz

 • multidyscyplinarna kolekcja książek elektronicznych eBook Academic Collection,

zakupione w ramach środków własnych. Użytkownik ma możliwość prowadzenia poszukiwań w jednej, kilku bądź we wszystkich bazach serwisu jednocześnie.

Polska strona wydawcy na YouTube - materiały instruktażowe

Strona pomocy - EBSCOConnect

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej+48 12 617 32 15oin@bg.agh.edu.pl

Stopka