Skip to content ↓

Academic Research Source eJournals

Academic Research Source eJournals (The Belt and Road Initiative Reference Source)

  • źródło multidyscyplinarne
  • pełnotekstowe źródło licencyjne

Baza Academic Research Source eJournals zawiera około 5 tys. pełnotekstowych czasopism (w tym 370 tytułów wydawanych w Polsce) m.in. z zakresu ekonomii, biznesu, rolnictwa, technologii, historii, nauk ścisłych, medycyny, nauk społecznych, humanistyki.

Baza jest dostępna również z platformy EBSCOhost.

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej+48 12 617 32 15oin@bg.agh.edu.pl

Stopka