Skip to content ↓

Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)

Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)

  • źródło multidyscyplinarne
  • ogólnodostępne źródło pełnotekstowe

Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Biblioteka Czasopism Elektronicznych) oferuje dostęp do pełnotekstowych czasopism naukowych i akademickich z różnych dziedzin wiedzy, w których co najmniej 50% artykułów jest dostępnych online w formie pełnotekstowej.

Stopka