Skip to content ↓

Internetowy System Aktów Prawnych

Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP

  • polskie akty prawne
  • polskojęzyczne, ogólnodostępne źródło pełnotekstowe

Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim.

Wydawca zezwala na wykorzystywanie (w tym kopiowanie) materiałów znajdujących się w bazie ISAP w sieci Internet, z zaznaczeniem źródła ich pochodzenia.
 

Stopka