Skip to content ↓

Repozytorium RepOD

Repozytorium RepOD

  • źródło multidyscyplinarne
  • polskojęzyczne, ogólnodostępne źródło pełnotekstowe

RepOD jest repozytorium danych badawczych ogólnego przeznaczenia, co oznacza, że wszyscy zainteresowani naukowcy mogą w nim umieszczać i udostępniać dane ze wszystkich dziedzin nauki. Deponując swoje dane w repozytorium RepOD, badaczki i badacze umożliwiają ich ponowne wykorzystanie i zacytowanie. Powiązanie zbiorów danych z artykułami naukowymi i monografiami może zwiększyć rozpoznawalność i cytowalność samych publikacji. Wykorzystując dane udostępnione przez innych, naukowcy zyskują natomiast dodatkowe możliwości w zakresie własnych badań.

Korzystanie z serwisu jest bezpłatne zarówno dla osób udostępniających dane, jak i je pobierających.

Udostępnianie danych w repozytoriach zgodnie z zasadami FAIR jest jednym z najważniejszych elementów realizacji planów zarządzania danymi, wymaganych przez instytucje finansujące badania w Europie (Komisja Europejska) i w Polsce (Narodowe Centrum Nauki).

Stopka