Skip to content ↓

Certyfikaty i nagrody

Świadectwo stosowania SZBI zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 270001: 2017-06

Polski Komitet Normalizacyjny potwierdza, że Punkt Informacji Normalizacyjnej w Bibliotece Głównej AGH ustanowił, udokumentował, wdrożył, utrzymuje i doskonali system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 270001: 2017-06.

Wyróżnienie w kategorii "obiekty użyteczności publicznej", na najlepiej przystosowany obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych

VII edycja konkursu architektonicznego "Kraków bez barier", organizowanego przez Urząd Miasta Krakowa

Stopka