Przejdź do treści Przejdź do stopki
Wydarzenia

Wydarzenia

Grafika z napisem: "wystawa Skrypty i podręczniki Profesorów Akademii Górniczej. Dorobek naukowo-badawczy Profesorów AG w Krakowie w latach 1919-1945, otwarcie wystawy: 15 V 2024"
Wystawa "Skrypty i podręczniki Profesorów Akademii Górniczej"
  • 15.05.2024
  • 31.07.2024

Biblioteka Główna AGH zaprasza na otwarcie wystawy pt. "Skrypty i podręczniki Profesorów Akademii Górniczej. Dorobek naukowo-badawczy Profesorów AG w Krakowie w latach 1919-1945".

Termin: 15 maja 2024 o godz. 12:00, w holu wystawowym na pierwszym piętrze BG. Po wernisażu w Czytelni Książek Własnych BG AGH odbędzie się prelekcja towarzysząca wystawie.

Wystawa prezentująca wybrane skrypty i podręczniki Profesorów AG będzie otwarta do końca lipca 2024.

Wystawa jest zwieńczeniem Projektu realizowanego w BG AGH od listopada 2022 r. pod nazwą: "Digitalizacja dorobku naukowo-badawczego Profesorów AG w Krakowie w latach 1919–1945". Projekt sfinansowano ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki - moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych (nr SONB/SP/548765/2022). Celem Projektu było upowszechnienie informacji naukowej o historycznej kolekcji skryptów i podręczników Profesorów Akademii Górniczej w Krakowie za lata 1919–1945 i ich cyfrowe udostępnienie na komputerach w czytelniach BG AGH, w intranecie oraz w otwartym dostępie, w zależności od daty wydania i uwarunkowań prawa autorskiego. W efekcie udostępniono online 61 opisów bibliograficznych skryptów i podręczników Profesorów AG w katalogu NUKAT i AGH oraz zdigitalizowano 38 obiektów, prezentowanych obecnie w Repozytorium AGH.

Zbiór skryptów i podręczników, zasłużonych w swoich dziedzinach nauki Profesorów AG w Krakowie jest wyróżniającą się kolekcją BG AGH. To nierzadko unikatowe pod względem wydawniczym obiekty, związane z procesem badawczo-dydaktycznym Uczelni oraz historią edukacji technicznej w Polsce. Powstały w wyniku zapotrzebowania na aktualne i wartościowe materiały dydaktyczne. Z powodzeniem służyły pierwszym studentom Akademii Górniczej. Cechą charakterystyczną tych pierwszych podręczników jest to, że powstawały w wyniku ścisłej współpracy profesorów i studiujących. Studenci tworzyli notatki z wykładów, opracowywali je do postaci skryptów i powielali metodami małej poligrafii, rozprowadzając następnie między sobą. Młodzież dokładała przy tym starań, by treści nowo powstających publikacji były weryfikowane i autoryzowane przez wykładowców. Opatrywano je często formułą „Według wykładów profesora... w roku akademickim...”. Proste w formie rękopisy i maszynopisy powielone, będące efektem ścisłego współdziałania profesorów oraz studentów i ich organizacji, wydawano w ciągu całego dwudziestolecia międzywojennego. Po wybuchu wojny studenci AG wykorzystywali zdobyte wcześniej umiejętności edytorskie i wspólnie z wykładowcami tworzyli nowe podręczniki, w ramach działalności tajnego nauczania. Powszechne metody druku nie mogły być używane, zatem to, co wtedy wyprodukowano, reprezentuje zbiór różnorodnych technik.

Pełna lista tytułów w kolekcji skryptów i podręczników Profesorów Akademii Górniczej.

Stopka