Przejdź do treści Przejdź do stopki
Wydarzenia

Otwarta Nauka

Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH oraz Biblioteka Główna AGH zapraszają na najważniejsze wydarzenie środowisk Otwartej Nauki w Polsce.

Polish Open Science Conference 2024 coraz bliżej!

Wraz z ACK CYFRONET AGH ogłaszamy Call for Papers.

Główne tematy konferencji to:

🔸Open Access

🔸zarządzanie danymi badawczymi

🔸repozytoria danych

🔸infrastruktura naukowa

🔸otwarte dane publiczne

🔸polityki otwartej nauki

🔸narzędzia i usługi European Open Science Cloud (EOSC)

Informacje dla autorów
Streszczenia referatów 
Streszczenie referatu (1-2 stron, max. 2000 znaków)  prosimy przesłać w pliku o nazwie "Nazwisko_Imie.docx"
najpóźniej do 8 marca 2024, na adres os-conf-pl@cyfronet.pl
Streszczenie powinno zawierać:

  • tytuł, autorów, instytucję, adres e-mail,
  • proponowaną tematykę wystąpienia
  • kategorię wystąpienia (referat, komunikat, poster)
  • język wystąpienia (polski, angielski)

Prezentacje w trakcie konferencji
Język konferencji: podczas konferencji referaty mogą być prezentowane w języku polskim lub angielskim. 
Referaty – wystąpienia w trakcie sesji plenarnych konferencji (15-20 min). 
Komunikaty – wystąpienia w trakcie sesji plenarnych konferencji, prezentujące dobre praktyki, trwające projekty, inicjatywy, prace badawcze w toku (5-10 minut).
Postery – prezentacja w formie plakatu, prezentowanego w wyznaczonej strefie posterowej wraz z krótką prezentacją podczas sesji posterowej (poster drukowany lub w formacie cyfrowym).

Informacje dla uczestników

Polska Konferencja Open Science jest jedynym wydarzeniem w Polsce, poświęconym zagadnieniom związanym z różnymi aspektami Otwartej Nauki, zrzeszającymi wszystkich interesariuszy, powiązanych z gromadzeniem, udostępnianiem i zarządzaniem danymi badawczymi, tworzeniem repozytoriów i infrastruktur naukowych, rozwojem inicjatyw związanych z EOSC, udostępnianiem publikacji, artykułów i monografii w otwartym dostępie, a także kwestiom związanym z otwartością w kontekście ewaluacji naukowej. Jest to wydarzenie tworzone przez społeczność Otwartej Nauki oraz dla tej społeczności i zarazem jedyne, które zaprasza do wspólnej dyskusji i wymiany doświadczeń naukowców, bibliotekarzy, data stewardów, twórców infrastruktur naukowych, dostawców narzędzi, specjalistów IT, wydawców i różnego rodzaju organizacje. W formule naukowej i branżowej dyskusji konferencja jest platformą kształtującą środowisko Open Science w Polsce, pokazującą doświadczenia, trendy i wyzwania, jakie stoją przed inicjatywami Open Science na świecie, w regionie i w Polsce.

Opłata konferencyjna
Uczestnicy konferencji mogą wybierać spośród następujących form uczestnictwa

  • 350 zł – bilet podstawowy – obejmujący wszystkie dni konferencji: wieczór networkingowy 9 kwietnia 2024 r.; sesje w dniach 10-11 kwietnia 2024 r.; Przerwy kawowe, obiady; spotkania i warsztaty w dniu 12 kwietnia 2024 r. (wg odrębnej rejestracji lub zaproszenia),
  • 490 zł – bilet rozszerzony – obejmujący wszystkie dni konferencji: wieczór networkingowy 9 kwietnia 2024 r.; sesje w dniach 10-11 kwietnia 2024 r.; przerwy kawowe, obiady i kolację w dniu 11 kwietnia 2024 r.; spotkania i warsztaty w dniu 12 kwietnia 2024 r. (wg odrębnej rejestracji lub zaproszenia).
  • 200 zł – bilet jednodniowy – sesje 10 kwietnia 2024 r. lub 11 kwietnia 2024 r., spotkania i warsztaty 12 kwietnia (wg odrębnych zapisów lub zaproszenia); przerwy kawowe i lunch w dniu ważności biletu.

Szczegółowe dane dotyczące płatności zostaną przekazane zarejestrowanym uczestnikom.

Uczestnicy mogą zarezerwować w dniu 9 kwietnia 2024 r. dodatkowy program, obejmujący wycieczkę do kopalni soli w Wieliczce oraz program networkingowy. Informacje o opłatach zostaną opublikowane w późniejszym terminie i będą uzależnione od liczby chętnych. Na życzenie opłata za program dodatkowy może zostać doliczona do faktury za uczestnictwo. 
 

Terminy

  •     Do 8 marca 2024 — nadsyłanie abstraktów
  •     Do 15 marca 2024 — opublikowanie programu konferencji

Rejestracja

Program wydarzenia

Regulamin

Stopka