Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Analiza stanu otwartej nauki w Polsce

grafika dekoracyjna

Analiza stanu otwartej nauki w Polsce

W raporcie „Analiza stanu otwartej nauki w Polsce” przedstawiono wielowymiarową diagnozę skali zaangażowania polskich instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki w działania związane z otwartą nauką w latach 2017–2021.

Raport zawiera wyniki dotyczące następujących zagadnień w obszarze otwartej nauki:

  • polityki i procedury,
  • dostępne publikacje i dane badawcze,
  • wydawnictwa monografii i czasopism naukowych,
  • infrastruktura i usługi,
  • kadry otwartej nauki,
  • wsparcie w zakresie rozwijania wiedzy, umiejętności i kompetencji,
  • nagradzanie praktyk związanych z otwartością,
  • współpraca międzynarodowa.

Raport dostępny w  systemie RAD-on.

Stopka