Skip to content ↓

Limity wypożyczeń i prolongat

Limity wypożyczeń, terminów zwrotu/prolongaty, liczby samodzielnych prolongat

Liczba książek, okresy wypożyczenia oraz liczba samodzielnych prolongat są uzależnione od kategorii czytelnika:

Kategorie czytelników Limity wypożyczeń książek Okresy wypożyczeń (w dniach) z lokalizacji BG- Magazyn Okresy wypożyczeń (w dniach) z lokalizacji SWD Liczba samodzielnych prolongat z lokalizacji BG- Magazyn Liczba samodzielnych prolongat z lokalizacji SWD
Student AGH 15 30 150 10 3
Student innej uczelni 3 30 30 5 3
Doktorant AGH 18 30 150 10 3
Pracownik AGH dydaktyczny 25 30 150 17 3
Pracownik AGH inny 10 30 150 17 3
Pracownik zatrudniony w AGH w ramach umowy zlecenia, o dzieło, w ramach grantu lub porozumienia 5 30 30 10 3
Pracownik emerytowany, rencista AGH 10 30 90 10 3
Biblioteki zewnętrzne 10 30 90 10 3
Pracownicy innych instytucji i doktoranci spoza AGH 5 30 30 5 3
Pracownicy, emeryci, renciści AGH korzystający z Biblioteki Beletrystycznej 5 60 60 8 8
Studenci i doktoranci AGH korzystający z Biblioteki Beletrystycznej 1 30 30 1 1

Stopka