Skip to content ↓
Aktualności
grafika dekoracyjna

Projekt Społeczna Odpowiedzialność Nauki II - Digitalizacja i udostępnienie literatury firmowej z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych 1955-1989

Wniosek Biblioteki Głównej AGH został zakwalifikowany do finansowania ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki II" - moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych.

Nazwa projektu: „Digitalizacja i udostępnienie literatury firmowej z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych 1955-1989”
Nr projektu: BIBL/SP/0037/2023/01
Kwota dofinansowania projektu: 99 261,83 zł
Kwota całkowita projektu: 110 661,83 zł
Termin realizacji projektu: 01.11.2023 – 31.10.2025

Celem projektu jest: upowszechnienie informacji naukowo-technicznej o kolekcji katalogów firmowych, prospektów technicznych wyrobów oraz poradników eksploatacyjnych i aplikacyjnych z lat 1955-1989, ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH, będących źródłem informacji o historii polskiej techniki górniczej i osiągnięciach nauki w gospodarce centralnie planowanej PRL oraz ich cyfrowe udostępnienie na komputerach w czytelniach BG AGH, w intranecie oraz w otwartym dostępie poprzez Repozytorium AGH w zależności od uwarunkowania prawa autorskiego.

Realizacja projektu obejmie digitalizację katalogów firmowych, prospektów technicznych wyrobów oraz poradników o tematyce górniczej  z lat 1955-1989, ze zbiorów BG AGH. Przy doborze obiektów do digitalizacji kierowano się ich: wartością historyczną i naukową, złym stanem zachowania, znaczeniem dla upowszechniania nauki, unikatowością pod względem wydawniczym.

Zbiór literatury firmowej jest wyróżniającą się kolekcją zbiorów specjalnych w BG AGH z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych. W jej skład wchodzą: katalogi firmowe, prospekty oraz poradniki z lat 1955-1989, które są uznawane za cenne zasoby, dokumentujące historię i rozwój polskiej techniki górniczej w okresie powojennym, unikatowej również w skali światowej. Stanowią ponadto podstawową bazę źródłową do badań nad historią polskiej techniki i nauki w okresie PRL oraz istotny składnik narodowego i europejskiego dziedzictwa technicznego i naukowego.

Największą część tej kolekcji stanowią prospekty techniczne wyrobów oraz poradniki eksploatacyjne i aplikacyjne o tematyce górniczej Instytutu Techniki Górniczej KOMAG.

Efektem projektu będzie cyfrowe udostępnienie obiektów zdigitalizowanych - katalogów firmowych, prospektów technicznych wyrobów oraz poradników eksploatacyjnych i aplikacyjnych o tematyce górniczej w liczbie 314 (liczba skanów ogółem: 12900), prezentowanych na stacjach roboczych w czytelniach BG AGH, w intranecie oraz w Repozytorium AGH.

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II” – moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych.

Stopka