Skip to content ↓
Aktualności
grafika dekoracyjna

Biblioteka Główna AGH w programie Biblioteki Narodowej - OMNIS 2

Biblioteka Główna AGH wdraża system biblioteczny ALMA.

Miło nam poinformować, że Biblioteka Narodowa oraz Departament Mecenatu Państwa MKiDN pozytywnie rozpatrzyły wniosek Biblioteki Głównej AGH o bezpłatne wdrożenie systemu bibliotecznego Alma i wyszukiwarki Primo, w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, Kierunek interwencji 1.2. Budowa ogólnopolskiej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek. Skrótowo program ten określany jest jako OMNIS 2. 

Tym samym Akademia Górniczo-Hutnicza znalazła się na liście instytucji rekomendowanych do wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek. W dniu 18 maja 2023 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował listę rankingową bibliotek, włączonych do Ogólnopolskiej Sieci Bibliotecznej (OSB), w których zostanie wdrożony system Alma i wyszukiwarka Primo. Umowa pomiędzy AGH a Biblioteką Narodową została podpisana 5 czerwca 2023 r.
System zostanie wdrożony kompleksowo w Bibliotece Głównej AGH oraz wszystkich bibliotekach wydziałowych. Praca w nowym systemie zapewni poprawę dostępności zasobów naukowych dla kadry naukowej oraz studentów AGH, a także lepszą widoczność zbiorów bibliotecznych AGH w Polsce i na świecie. Zakończenie procesu wdrażania nowego systemu bibliotecznego zaplanowane jest na listopad 2024 roku. Koszty podłączenia systemu ponosi Biblioteka Narodowa.

System Alma firmy ExLibris - part of Clarivate to system biblioteczny nowej generacji działający w oparciu o usługę chmurową typu Multitenant SaaS. System biblioteczny Alma, jak i wyszukiwarka Primo nie są instalowane na serwerach poszczególnych bibliotek, które z nich korzystają - dane przechowywane są w chmurze obliczeniowej na serwerach firmy Ex Libris, producenta Almy. System skoncentrowany jest na procesach zamiast typie dokumentu, czyli takim w którym możemy jeszcze skuteczniej administrować zasobami – niezależnie od tego, czy mówimy o materiałach tradycyjnych, pierwotnie elektronicznych (born digital) czy zdigitalizowanych. Zasoby każdej instytucji włączonej do systemu będą współkatalogowane z Biblioteką Narodową. Oznacza to, że będą widoczne z poziomu wspólnego katalogu Biblioteki Narodowej oraz innych polskich bibliotek, należących do Ogólnokrajowej Sieci Bibliotecznej (OSB).

System Alma od momentu powstania został wprowadzony w ponad 3000 instytucji na całym świecie, 50 konsorcjach i 30 państwach. Wśród instytucji zagranicznych, które wdrożyły system jest m.in. University of Cambridge, Harvard University, Boston College czy Princeton University Library, a w Polsce system użytkują z powodzeniem: Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz biblioteki Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i wiele innych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Stopka