E-źródła w podziale dziedzinowym

 

Ceramika, Inżynieria Materiałowa, Inżynieria Biomedyczna

źródło podstawowe
BazTech info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskijęzyczne

International Tables for Crystallography info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło faktograficzne źródło pełnotekstowe

Materials Science & Engineering Database info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło bibliograficzno-abstraktowe    

Phase Equilibria Diagrams (CD ROM Ed.) info

źródło o ograniczonym dostępie źródło faktograficzne

Royal Society of Chemistry info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło pełnotekstowe   

Science Direct (Elsevier) info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

SciFinder (dla zarejestrowanych użytkowników) info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło bibliograficzno-abstraktowe

SpringerLink info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

Total Materia info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło faktograficzne   

Trans Tech Publications info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

źródło uzupełniające
Academic Search Complete (EBSCOhost) info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

ASTM STANDARDS info

źródło o ograniczonym dostępie źródło pełnotekstowe

EPO ESPACENET info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe

EPO GLOBAL PATENT INDEX info

źródło o ograniczonym dostępie źródło pełnotekstowe

 

IHS Engineering Workbench info

źródło o ograniczonym dostępie  źródło bibliograficzne

InPro Badania info

źródło o ograniczonym dostępie źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskojęzyczne

Knovel info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

Leksykon Materiałoznawstwa info

źródło o ograniczonym dostępie źródło faktograficzne źródło polskojęzyczne

MEDLINE info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło bibliograficzno-abstraktowe

Nature info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe   

Nature Publishing Group info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe   

ORBIT info

źródło o ograniczonym dostępie  źródło bibliograficzno-abstraktowe  źródło pełnotekstowe

PERINORM info

źródło o ograniczonym dostępie źródło bibliograficzno-abstraktowe

Poradnik konstruktora maszyn i urządzeń info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło faktograficzne źródło polskojęzyczne

Proquest Technology Collection info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło pełnotekstowe   

Science info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

Science (AAAS) info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

Scopus info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło bibliograficzno-abstraktowe

SIGMA-NOT info

źródło o ograniczonym dostępie źródło pełnotekstowe źródło polskojęzyczne

SYMPOnet info

źródło ogólnodostępne źródło polskojęzyczne

Strony

Objaśnienia:

źródło polskojęzyczne źródło polskojęzyczne
info informacja o źródle
źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło licencyjne
źródło o ograniczonym dostępie źródło licencyjne o ograniczonym dostępie
źródło ogólnodostępne źródło ogólnodostępne
źródło pełnotekstowe źródło pełnotekstowe
źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło bibliograficzno-abstraktowe
źródło faktograficzne źródło faktograficzne
źródło bibliograficzne źródło bibliograficzne
katalog katalog