Rozprawy doktorskie przed obroną

Rozprawy doktorskie przed obroną udostępniane są w Czytelni Norm, Patentów i Zbiorów Kartograficznych (II p., pok. 213)
 1. Data obrony: 21.09.2017
  Autor: Katarzyna Szramowiat
  Tytuł: Chemiczna charakterystyka i identyfikacja źródeł aerozoli atmosferycznych pochodzących z aglomeracji krakowskiej
 2. Data obrony: 21.09.2017
  Autor: Dariusz Żebrowski
  Tytuł: Elektrostatyczne kropki kwantowe w strukturach grafenowych
 3. Data obrony: 22.09.2017
  Autor: Damian Wiśnios
  Tytuł: Modelowanie adsorpcji w układach metal-tlenek
 4. Data obrony: 22.09.2017
  Autor: Edyta Osika
  Tytuł: Dynamics of spin-valley transitions in carbon nanotube quantum dots
 5. Data obrony: 25.09.2017
  Autor: Bogdan Gliwa
  Tytuł: Exploring group dynamics in social media
 6. Data obrony: 26.09.2017
  Autor: Anna Marzec
  Tytuł: Otrzymywanie nanokrystalicznych kompozytów w układzie TiO2-SnO2
 7. Data obrony: 29.09.2017
  Autor: Tomasz Dziwiński
  Tytuł: Selected methods of real-time digital signal processing for control of the power electronic converters