Rozprawy doktorskie przed obroną

Rozprawy doktorskie przed obroną udostępniane są w Czytelni Norm, Patentów i Zbiorów Kartograficznych (II p., pok. 213)
 1. Data obrony: 27.11.2017
  Autor: Justyna Mazurkiewicz
  Tytuł: Ocena obszarów perspektywicznych dla geotermalnego wykorzystania wód niskotemperaturowych w województwie małopolskim
 2. Data obrony: 27.11.2017
  Autor: Krzysztof Kulawik
  Tytuł: The influence of the precipitates on strengthening of Inconel 718 superalloy at high temperature
 3. Data obrony: 28.11.2017
  Autor: Michał Kwiatkowski
  Tytuł: Wykorzystanie metod skanowania 3D, termowizji i tomografii komputerowej do sterowania jakością w procesie wytwarzania krytycznych części silników lotniczych
 4. Data obrony: 30.11.2017
  Autor: Phu Minh Vuong Nguyen
  Tytuł: Optymalizacja filara przy przejściu z eksploatacji odkrywkowej na podziemną dla warunków zagłębia Quang Ninh w Wietnamie
 5. Data obrony: 01.12.2017
  Autor: Paweł Morkisz
  Tytuł: Optimal algorithms for solving piecewise smooth problems with information noise
 6. Data obrony: 04.12.2017
  Autor: Joanna Barbara Loch
  Tytuł: Korozyjne zachowanie się biomedycznych stopów tytanu w symulowanych roztworach fizjologicznych
 7. Data obrony: 04.12.2017
  Autor: Paweł Śmierciak
  Tytuł: Analiza i ocena efektywności regulatorów rozmytych w układach sterowania odlewniczymi piecami oporowymi
 8. Data obrony: 08.12.2017
  Autor: Krystian Szopa
  Tytuł: Identyfikacja uszkodzeń wybranych konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych
 9. Data obrony: 11.12.2017
  Autor: Mateusz Skrzyński
  Tytuł: Analiza fazy wstępnej i właściwej cyklu roboczego uniwersalnego regeneratora wibracyjnego typu Regmas
 10. Data obrony: 11.12.2017
  Autor: Sergii Gerasin
  Tytuł: Ewolucja składu chemicznego i model wzrostu wtrąceń niemetalicznych w ciekłej stali z zawartością itru