Rozprawy doktorskie przed obroną

Rozprawy doktorskie przed obroną udostępniane są w Czytelni Norm, Patentów i Zbiorów Kartograficznych (II p., pok. 213)
 1. Data obrony: 26.02.2018
  Autor: Łukasz Łukańko
  Tytuł: Analiza ryzyka środowiskowego w prowadzeniu prac poszukiwawczych gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych
 2. Data obrony: 01.03.2018
  Autor: Jacek Kucab
  Tytuł: Asymptotyczne własności przestrzeni metrycznych generowane przez potęgowe funkcje kontroli
 3. Data obrony: 21.03.2018
  Autor: Jakub Roemer
  Tytuł: The use of thermoelectric materials for improving thermal stability of foil bearings in high speed rotating machinery