E-źródła w podziale dziedzinowym

 

Ekonomia, Zarządzanie

źródła polskie
Agregator CEON info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe źródło polskojęzyczne

BazEkon info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskojęzyczne

BazTech info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskijęzyczne

Biblioteka Nauki info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe źródło polskojęzyczne

Ekonomia on-line info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskojęzyczne

IBUK Libra info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe źródło polskojęzyczne

Internetowy System Aktów Prawnych info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe źródło polskojęzyczne

LEX info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe źródło polskojęzyczne

źródła obce
ABI/INFORM info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

Academic Research Source eJournals (The Belt and Road Initiative Reference Source) info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe   

Academic Search Ultimate (EBSCOhost) info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

Bizjournals.com info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe

Business Source Ultimate info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe  

DOAB (Directory of Open Access Books) info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe   

eBook Academic Collection - patrz Academic Research Source eBooks info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe   

EBSCOhost info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

Emerald Insight info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

EMIS info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

globalEDGE info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe

JSTOR info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

ScienceDirect (Elsevier) info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

Scopus info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło bibliograficzno-abstraktowe

SpringerLink info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

The Belt and Road Initiative Reference Source - patrz Academic Research Source eJournals info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe   

Web of Science info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło bibliograficzno-abstraktowe

Wiley Online Library info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

normy i patenty
ASTM STANDARDS info

źródło o ograniczonym dostępie źródło pełnotekstowe

EPO PATSTAT info

źródło o ograniczonym dostępie źródło faktograficzne

IHS Engineering Workbench info

źródło o ograniczonym dostępie źródło bibliograficzne

Katalog Polskich Norm info

źródło ogólnodostępne katalog źródło polskojęzyczne

Strony

Objaśnienia:

źródło polskojęzyczne źródło polskojęzyczne
info informacja o źródle
źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło licencyjne
źródło o ograniczonym dostępie źródło licencyjne o ograniczonym dostępie
źródło ogólnodostępne źródło ogólnodostępne
źródło pełnotekstowe źródło pełnotekstowe
źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło bibliograficzno-abstraktowe
źródło faktograficzne źródło faktograficzne
źródło bibliograficzne źródło bibliograficzne
katalog katalog