Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Rozprawy doktorskie przed obroną

Rozprawy doktorskie przed obroną udostępniane są w Czytelni Norm, Patentów i Zbiorów Kartograficznych (II p., pok. 213)
 1. Data obrony: 15.06.2023
  Autor: Agata Mazur
  Tytuł: Możliwość zastosowania bioreaktorów ze złożem ruchomym do rekultywacji małych zbiorników wodnych
 2. Data obrony: 26.06.2023
  Autor: Ewa Anna Sroczyk
  Tytuł: Modyfikacja elektroprzędzonych mat do kontrolowanego dostarczania olei do skóry
 3. Data obrony: 30.06.2023
  Autor: Matthew Efe Takerhi
  Tytuł: Using evolutionary optimization algorithm for gas gathering network connected to gas purification and compression system
 4. Data obrony: 03.07.2023
  Autor: Małgorzata Sieradzka
  Tytuł: Analiza procesu zgazowania biomasy i paliw odpadowych – wpływ atmosfery i obecności katalizatora
 5. Data obrony: 03.07.2023
  Autor: Anna Górska-Ratusznik
  Tytuł: Nowe woltamperometryczne metody oznaczania substancji czynnych stosowanych w terapii chorób cywilizacyjnych i chorób wieku podeszłego
 6. Data obrony: 07.07.2023
  Autor: Weronika Mazur
  Tytuł: The development of NMR applications for imaging of nano- and micrometric porous systems in the presence of non-uniform magnetic field gradients