E-źródła w układzie alfabetycznym

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · z
Nazwa e-źródła Zakres tematyczny O źródle Informacje
WANDA

Kraków, region krakowski

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzne źródło polskojęzyczne

Web of Science

baza interdyscyplinarna zawierająca indeksy cytowań bibliograficznych

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło bibliograficzno-abstraktowe

Wentylacja – Klimatyzacja – Ogrzewanie

Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie, wymagania techniczne i instalacyjne

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło faktograficzne źródło polskojęzyczne

Wiley Online Library

chemia, ekonomia, informatyka, nauki o ziemi i środowisku, edukacja, inżynieria, prawo, nauki biologiczne i medyczne, matematyka, statystyka, fizyka, astronomia, psychologia, nauki społeczne i humanistyczne

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe