Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

E-źródła w układzie alfabetycznym

A · B · C · D · E · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · W · z
Nazwa e-źródła Zakres tematyczny O źródle Informacje
Web of Science

źródło interdyscyplinarne zawierające indeksy cytowań bibliograficznych

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło pełnotekstowe

Wiley Online Library

chemia, nauki biologiczne i medyczne, ochrona środowiska, inżynieria materiałowa

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

Writefull

pakiet programów do korekty tekstów w języku angielskim

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH