E-źródła w układzie alfabetycznym

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · z
Nazwa e-źródła Zakres tematyczny O źródle Informacje
SAWIOS

obróbka wiórowa, narzędzia skrawające

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskojęzyczne

Science

nauki przyrodnicze, inżynieryjne i ścisłe

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

Science (AAAS)

nauki przyrodnicze, inżynieryjne i ścisłe

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

ScienceDirect (Elsevier)

nauki matematyczno-przyrodnicze, medyczne, społeczne i humanistyczne

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

Scientific.Net

czasopisma z zakresu inżynierii materiałowej, mechaniki

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

SciFinder

nauki chemiczne

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło bibliograficzno-abstraktowe

SciFinder-n (nowa platforma)

nauki chemiczne

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło bibliograficzno-abstraktowe

SciTech Connect

energetyka, chemia, fizyka, ochrona środowiska, geologia, klimatologia, oceanografia, matematyka, informatyka

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe

SciVal - dodatek do bazy Scopus

narzędzie do analizy danych bibliometrycznych

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH

Scopus

baza interdyscyplinarna zawierająca indeks cytowań bibliograficznych

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło bibliograficzno-abstraktowe

SIBROL

rolnictwo i inżynieria rolnicza, hydrologia, zasoby naturalne, ochrona środowiska

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskojęzyczne

SIGŻ

rolnictwo, przemysł spożywczy

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskojęzyczne

Social Science Research Network

nauki społeczne, m.in. ekonomia, finanse, marketing, zarządzanie, antropologia, archeologia

info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe

SPIE Digital Library

optyka, fotonika

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

SpringerLink

medycyna i nauki biomedyczne, nauki przyrodnicze, inżynieryjne, informatyka, chemia, ochrona środowiska oraz nauki społeczne i humanistyczne

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

Stahlschlüssel

materials science, steel characteristics, standard concerning steel

info

źródło o ograniczonym dostępie źródło faktograficzne

SYMPOnet

źródło multidyscyplinarne

info

źródło ogólnodostępne źródło polskojęzyczne