Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

E-źródła w układzie alfabetycznym

A · B · C · D · E · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · W · z
Nazwa e-źródła Zakres tematyczny O źródle Informacje
Science

nauki przyrodnicze, inżynieryjne i ścisłe

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

ScienceDirect (Elsevier)

nauki matematyczno-przyrodnicze, medyczne, społeczne i humanistyczne

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

Scientific.Net

czasopisma z zakresu inżynierii materiałowej, materiałoznawstwa, mechaniki

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

SciVal

narzędzie bibliometryczne do analizy danych z bazy Scopus

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło faktograficzne

Scopus

baza interdyscyplinarna zawierająca wskaźniki bibliometryczne

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło pełnotekstowe

SIGŻ

rolnictwo, przemysł spożywczy

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskojęzyczne

Social Science Research Network

nauki społeczne, m.in. ekonomia, finanse, marketing, zarządzanie, antropologia, archeologia

info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe

SPIE Digital Library

optyka, fotonika

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

SpringerLink

medycyna i nauki biomedyczne, nauki przyrodnicze, inżynieryjne, informatyka, chemia, ochrona środowiska oraz nauki społeczne i humanistyczne

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe