Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

E-źródła w układzie alfabetycznym

A · B · C · D · E · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · W · z
Nazwa e-źródła Zakres tematyczny O źródle Informacje
Repozytorium CEON

źródło multidyscyplinarne

info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe źródło polskojęzyczne

Repozytorium RepOD

źródło multidyscyplinarne

info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe źródło polskojęzyczne

Royal Society of Chemistry

chemia analityczna, chemia organiczna i nieorganiczna, chemia fizyczna, biologia chemiczna, medycyna chemiczna, energia, materiałoznawstwo, nanotechnologia

 
info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło pełnotekstowe