E-źródła w układzie alfabetycznym

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · z
Nazwa e-źródła Zakres tematyczny O źródle Informacje
Repozytorium CEON

baza multidyscyplinarna

info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe źródło polskojęzyczne

Repozytorium REPOD

baza multidyscyplinarna

info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe źródło polskojęzyczne

Royal Society of Chemistry

chemia organiczna, nieorganiczna i fizyczna

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło pełnotekstowe