Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

E-źródła w układzie alfabetycznym

A · B · C · D · E · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · W · z
Nazwa e-źródła Zakres tematyczny O źródle Informacje
Phase Equilibria Diagrams (CD ROM Ed.)

diagramy ceramiczne

info

źródło o ograniczonym dostępie źródło faktograficzne

ProQuest

źródło multidyscyplinarne

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

Przewodnik Bibliograficzny

elektroniczny zapis pozycji rejestrowanych w wydawnictwie BN Przewodnik Bibliograficzny

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzne źródło polskojęzyczne

PubChem

chemia, toksykologia

info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe   

PubMed

nauki biomedyczne

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło pełnotekstowe