Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

E-źródła w układzie alfabetycznym

A · B · C · D · E · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · W · z
Nazwa e-źródła Zakres tematyczny O źródle Informacje
OnePetro

wydobycie, produkcja, wykorzystanie, przechowywanie, transport produktów naftowych oraz gazu ziemnego

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

Open AGH

źródło multidyscyplinarne

info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe  źródło polskojęzyczne

Open Humanities Press

nauki humanistyczne

info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe   

ORBIT

patenty - wszystkie dziedziny techniki

info

źródło o ograniczonym dostępie źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło pełnotekstowe

Orbit Insight

analizy patentowe - wszystkie dziedziny techniki

info

źródło o ograniczonym dostępie źródło faktograficzne źródło pełnotekstowe