Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

E-źródła w układzie alfabetycznym

A · B · C · D · E · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · W · z
Nazwa e-źródła Zakres tematyczny O źródle Informacje
MathSciNet

nauki matematyczne

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło 
bibliograficzno-abstraktowe źródło pełnotekstowe

MatWeb

opisy właściwości: polimerów, metali, stopów metali, materiałów ceramicznych, półprzewodników i innych materiałów przemysłowych

info

źródło ogólnodostępne źródło faktograficzne

MEDLINE na platformie EBSCOhost

medycyna, pielęgniarstwo, weterynaria i nauki pokrewne

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło bibliograficzno-abstraktowe

Mindat.org

mineralogia

info

 źródło ogólnodostępne  źródło faktograficzne