E-źródła w układzie alfabetycznym

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · W · z
Nazwa e-źródła Zakres tematyczny O źródle Informacje
Materials Science & Engineering Collection

metalurgia, ceramika, inżynieria materiałowa

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło bibliograficzno-abstraktowe    

MathSciNet

nauki matematyczne

info

źródło o ograniczonym dostępie źródło bibliograficzno-abstraktowe

MatWeb

opisy właściwości: polimerów, metali, stopów metali, materiałów ceramicznych, półprzewodników i innych materiałów przemysłowych

info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe

MEDLINE na platformie EBSCOhost

medycyna, pielęgniarstwo, weterynaria i nauki pokrewne

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło bibliograficzno-abstraktowe

Metale Nieżelazne - zobacz Baza Opracowania Własne

metale nieżelazne

info

źródło o ograniczonym dostępie źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskojęzyczne