E-źródła w układzie alfabetycznym

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · Z
Nazwa e-źródła Zakres tematyczny O źródle Informacje
Katalog Polskich Norm

normy

info

źródło ogólnodostępne katalog źródło polskojęzyczne

KATFI

katalog literatury firmowej

info

źródło ogólnodostępne katalog źródło polskojęzyczne

Knovel

chemia, nauki przyrodnicze, inżynieria, materiałoznawstwo, górnictwo

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

KRAK

Kraków, region krakowski

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzne źródło polskojęzyczne

Książki elektroniczne w licencjach krajowych - multiwyszukiwarka

źródło multidyscyplinarne

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe