Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

E-źródła w układzie alfabetycznym

A · B · C · D · E · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · W · z
Nazwa e-źródła Zakres tematyczny O źródle Informacje
JCR

baza interdyscyplinarna zawierająca wskaźniki oceny czasopism, m.in. Impact Factor

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło faktograficzne

JSTOR

antropologia, ekonomia, finanse, edukacja, lingwistyka, literatura, historia, filozofia, matematyka, nauki polityczne, socjologia, statystyka, muzyka

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe