E-źródła w układzie alfabetycznym

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · V · W · Z
Nazwa e-źródła Zakres tematyczny O źródle Informacje
IBUK Libra

kolekcja książek elektronicznych m.in. z zakresu nauk ekonomicznych, nauk matematyczno-przyrodniczych, informatyki

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe źródło polskojęzyczne

IEA Clean Coal Centre

przemysł węglowy, technologie czystego węgla

info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe

IEEE Xplore

informatyka, elektrotechnika, elektronika oraz nauki pokrewne

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

IHS Engineering Workbench

normy międzynarodowe, europejskie, amerykańskie, baza interdyscyplinarna

info

źródło o ograniczonym dostępie  źródło bibliograficzne

IM PAN

matematyka

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

InCites - dodatek do Web of Science

narzędzie do analizy danych bibliometrycznych

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH  

Infona

portal społecznościowy dla naukowców udostępniający treści z różnych dziedzin wiedzy

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

INIS

atomistyka, energetyka

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe

InPro Badania

polskie patenty, wzory użytkowe, znaki towarowe, wzory przemysłowe

info

źródło o ograniczonym dostępie źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskojęzyczne

Inspec

elektronika, elektrotechnika, fizyka, informatyka

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło bibliograficzno-abstraktowe

International Tables for Crystallography

krystalografia

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło faktograficzne źródło pełnotekstowe

Internetowy System Aktów Prawnych

polskie akty prawne

info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe źródło polskojęzyczne

IOP Science

fizyka, astronomia, matematyka

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

ISBN

międzynarodowy numer książki

info

źródło ogólnodostępne źródło polskojęzyczne

ISO - nowoczesne zarządzanie firmą

normy serii ISO 9000, ISO 14000 i PN-N-18000

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło faktograficzne źródło polskojęzyczne