Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

E-źródła w układzie alfabetycznym

A · B · C · D · E · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · W · z
Nazwa e-źródła Zakres tematyczny O źródle Informacje
HABI

prace habilitacyjne

info

źródło o ograniczonym dostępie źródło bibliograficzne źródło polskojęzyczne

HEDBIB

szkolnictwo wyższe

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło bibliograficzno-abstraktowe

Hindawi

źródło multidyscyplinarne

info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe

Historia AGH

fakty i daty z dziejów AGH oraz sylwetki wybranych osób związanych z Uczelnią

info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe źródło polskojęzyczne