Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

E-źródła w układzie alfabetycznym

A · B · C · D · E · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · W · z
Nazwa e-źródła Zakres tematyczny O źródle Informacje
eBook Academic Collection - patrz Academic Research Source eBooks

źródło multidyscyplinarne

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe   

Ebookpoint BIBLIO (NASBI)

informatyka

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe źródło polskojęzyczne

EBSCOhost

chemia, fizyka, matematyka, informatyka, technika, psychologia, edukacja, biznes, biologia, nauki medyczne, biomedyczne, rolnictwo

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

Ekonomia on-line

nauki ekonomiczne, turystyka, ochrona środowiska

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskojęzyczne

Electronic Library of Mathematics

matematyka

info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe

Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)

źródło multidyscyplinarne

info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe

Emerald Insight

inżynieria, zarządzanie, marketing, finanse, edukacja, nauki społeczne

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

EMIS

biznes, finanse, marketing

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

Engineering Workbench

normy międzynarodowe, europejskie, amerykańskie, baza interdyscyplinarna

info

źródło o ograniczonym dostępie źródło bibliograficzne

EPO ESPACENET

patenty - wszystkie dziedziny techniki

info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe

EPO GLOBAL PATENT INDEX

patenty - wszystkie dziedziny techniki

info

źródło o ograniczonym dostępie źródło pełnotekstowe

EPO PATSTAT

patent statistics

info

źródło o ograniczonym dostępie źródło faktograficzne

EquityRT

ekonomia, finanse

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło faktograficzne  źródło pełnotekstowe   

ERIC

edukacja

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło bibliograficzno-abstraktowe

EuDML

matematyka i nauki pokrewne

info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe   

European Geosciences Union (EGU)

geologia, geofizyka, kosmonautyka

info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe