Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

E-źródła w układzie alfabetycznym

A · B · C · D · E · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · W · z
Nazwa e-źródła Zakres tematyczny O źródle Informacje
CUP (Cambridge University Press)

nauki ścisłe, technologia, nauki medyczne

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

CEJSH

nauki społeczne i humanistyczne

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło pełnotekstowe

Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych

największy w Polsce zbiór informacji o zagranicznych wydawnictwach ciągłych znajdujących się w bibliotekach polskich

info

źródło ogólnodostępne katalog źródło polskojęzyczne

Centralny Katalog Książek Zagranicznych 1975-1986

opisy książek zagranicznych znajdujących się w bibliotekach polskich współpracujących z CKKZ BN

info

źródło ogólnodostępne katalog źródło polskojęzyczne

Centralny Katalog Książek Zagranicznych 1987-

opisy książek zagranicznych znajdujących się w bibliotekach polskich współpracujących z CKKZ BN

info

źródło ogólnodostępne katalog źródło polskojęzyczne

CEON - patrz Agregator CEON lub Repozytorium CEON

źródło multidyscyplinarne

info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe źródło polskojęzyczne

Chemistry: The Central Science in SI Units

chemia ogólna

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe