Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

E-źródła w układzie alfabetycznym

A · B · C · D · E · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · W · z
Nazwa e-źródła Zakres tematyczny O źródle Informacje
Baza Bibliograficzna Instytutu Spawalnictwa

spawanie, lutowanie

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskojęzyczne

BazEkon

ekonomia, gospodarka

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskojęzyczne

BazHum

nauki humanistyczne i społeczne

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskojęzyczne

BazTech

polska literatura naukowo-techniczna

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskijęzyczne

Bibliografia Geografii Polskiej

geografia Polski i świata

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskojęzyczne

Bibliografia Geologiczna Polski

nauki geologiczne

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskojęzyczne

Bibliografia Historii Polskiej

historia Polski

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskojęzyczne

Bibliografia Małopolski

Małopolska jako region geograficzno-historyczny

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskojęzyczne

Baza Danych o Autorach i Publikacjach (BaDAP)

bibliografia publikacji pracowników AGH

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzne źródło polskojęzyczne

Bibliografia Zawartości Czasopism

literatura naukowa i popularnonaukowa

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło bibliograficzne źródło polskojęzyczne

Biblioteka Nauki

źródło multidyscyplinarne

info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe źródło polskojęzyczne

BIMET

polska literatura techniczna

info

źródło o ograniczonym dostępie źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskojęzyczne

Business Source Ultimate

biznes, ekonomia, zarządzanie

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe