E-źródła w układzie alfabetycznym

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · W · z
Nazwa e-źródła Zakres tematyczny O źródle Informacje
BASPAW

spawanie, lutowanie

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskojęzyczne

Baza Opracowania Własne

metale nieżelazne

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskojęzyczne

BazEkon

ekonomia, gospodarka

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskojęzyczne

BazHum

nauki humanistyczne i społeczne

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskojęzyczne

BazTech

polska literatura naukowo-techniczna

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskijęzyczne

BazTOL

polskie zasoby internetowe z zakresu nauk technicznych

info

źródło ogólnodostępne katalog źródło polskojęzyczne

Bibliografia Geografii Polskiej

geografia Polski i świata

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskojęzyczne

Bibliografia Geologiczna Polski 2006-

nauki geologiczne

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskojęzyczne

Bibliografia Historii Polskiej

historia Polski

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskojęzyczne

Bibliografia Małopolski

Małopolska jako region geograficzno-historyczny

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskojęzyczne

Bibliografia Publikacji Pracowników AGH

bibliografia publikacji pracowników AGH

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzne źródło polskojęzyczne

Bibliografia Zawartości Czasopism

literatura naukowa i popularnonaukowa

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło bibliograficzne źródło polskojęzyczne

Biblioteka Nauki

źródło multidyscyplinarne

info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe źródło polskojęzyczne

BIMET

polska literatura techniczna

info

źródło o ograniczonym dostępie źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło polskojęzyczne

BIOGRAM - patrz Historia AGH

informacje o osobach związanych z AGH wraz z wykazem literatury na ich temat

info

źródło ogólnodostępne źródło faktograficzne źródło polskojęzyczne

Bizjournals.com

ekonomia, gospodarka i finanse USA

info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe

Business Source Ultimate

biznes, ekonomia, zarządzanie

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe