Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Turniej Szachowy z okazji Nocy Bibliotek w Bibliotece Głównej AGH - 7.10.2022 r.

Zapraszamy do udziału w Turnieju Szachowym z okazji Nocy Bibliotek w Bibliotece Głównej AGH w dniu 7.10.2022 r.
 
Cel zawodów: popularyzacja szachów w społeczności akademickiej.
 
 
Miejsce i termin: 7.10.2022 r. (piątek), godzina 18:30, Biblioteka Główna Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków.
 
Udział: W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni. Obowiązuje system szwajcarski na dystansie 11 rund tempem 3 minuty + 2 sekundy na ruch.
Uczestnictwo należy zgłosić przez serwis chessmanager.com do dnia 6.10.2022 r. W przypadku wolnych miejsc przyjmowane będą zapisy w dniu turnieju. Należy zgłosić się na salę gry przed godziną 18:30. Opłata startowa wynosi 20 zł. Opłatę należy uiścić przez serwis chessmanager. Dla studentów AGH udział w turnieju jest bezpłatny.
 
Nagrody: za zajęcie miejsc 1-5 – nagrody finansowe w wysokości: 400, 300, 200, 100, 70 zł; za zajęcie miejsc 1-3 – dyplomy i puchary, dodatkowo dla kobiety z najlepszym wynikiem w turnieju przewidziana jest nagroda rzeczowa.
 
Uwagi:
  1. W turnieju obowiązują aktualne przepisy FIDE i PZSzach. Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora. Limit uczestników turnieju – 60 osób.
  2. Uczestnicy turnieju ubezpieczają się samodzielnie. Organizator nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami turnieju. Za ich zachowanie odpowiadają opiekunowie.
  3. Każdy uczestnik, zgłaszając udział w turnieju wyraża zgodę na utrwalanie i publikacje jego wypowiedzi w formie wywiadów oraz wizerunku w formie zdjęć, nagrań filmowych wykorzystywanych przez prasę, telewizję, radio i internet, a także na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych swoich lub sponsora, w nawiązaniu do relacji z turnieju.
  4. W turnieju mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe.
  5. Podczas turnieju dla uczestników przewidziany jest bufet z kawą i herbatą.
  6. Na czas trwania turnieju będzie zapewniony bezpłatny parking. Wjazd: parking główny AGH, ul. Reymonta 7, hasło: szachy.

 

 

logo Dwie Wieże Kraków