Usługi i oferta

W Oddziale Zbiorów Specjalnych gromadzone są materiały audiowizualne (głównie kursy nauki języków obcych) do wykorzystania dla osób słabowidzących.
Dla czytelników nie(do)słyszących istnieje możliwość tłumaczenia informacji na język migowy (informacja w Oddziale Udostępniania Zbiorów).
Możliwe jest wypożyczanie na zewnątrz materiałów bibliotecznych udostępnianych z reguły wyłącznie na miejscu (zgodnie z  Regulaminem korzystania z Biblioteki Głównej i sieci bibliotek Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie).

W Bibliotece Głównej AGH udostępnia się kabiny pracy indywidualnej. Kabina nr 4 jest przystosowana dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. Korzystanie z kabin jest możliwe w godzinach otwarcia Czytelni Głównej, pod warunkiem posiadania aktualnego konta czytelnika w Bibliotece oraz braku zaległości na tym koncie.

Szczegółowe  informacje znajdują się w Zasadach korzystania z kabin pracy indywidualnej Biblioteki Głównej AGH (Czytelnia Główna)